Yrityksestä


  Perustin oman ATK-alan yrityksen tavoitteenani hyödyntää yli kymmenen vuoden aikana kertynyttä osaamistani tietokoneista, tietoverkoista ja ohjelmista sekä tarjota asiakkailleni laadukkaita palveluja nopealla aikataululla.

  Yrityksen pääperiaatteena on vihreämpiin arvoihin perustuva tietokoneiden korjaus. Käytännössä tämä näkyy siten, ettei toimintaan kuulu vain uusien koneiden tai komponenttien myynti vanhojen tilalle, vaan yrityksen päätoimiala on  tietokoneiden korjaus-,  huolto- ja asennustyöt painottuen korjaukseen ja huoltoon.

  Suuri osa yritysideaa on olla joutumatta eturistiriitaan, joka esiintyy myyntiin perustuvissa ATK-alan yrityksissä, joissa uuden osan tai koko koneen myynti on usein tuottoisampaa kuin vanhan koneen tai osan korjaaminen.

  Liian usein muutaman vuoden vanhat, vielä käyttökelpoiset koneet, päätyvät kaatopaikoille, vaikka korjaus ja ajanmukaiseksi päivitys on täysin mahdollista.

  Tarkoituksena on tarjota vaihtoehto jatkuvasti kasvavalle kertakäyttöisyydelle.

  Koska yritystoiminta on pienimuotoista, minulla on mahdollisuus pitää hinnat edullisina ja hoitaa toimeksiannot nopeasti, aikataulun salliessa jo samana päivänä.